Vägledning mot helande och personligt utveckling - några ord om mig

Kort om mig


Mitt namn är Anita Larsson, och jag ägnar mig åt Angelic Reiki-behandlingar, utbildningar och olika former av personlig och andlig utveckling. Min egen andliga resa har fört mig genom olika erfarenheter och läror, och jag fortsätter att växa och utvecklas genom kurser både i Sverige och utomlands.


Mitt främsta syfte är att stödja andra på deras andliga väg, med insikten om att vår personliga utveckling är sammanvävd och nära knuten till varandra. Jag är en opartisk och kärleksfull bro som närmar sig varje individ utan agenda, och jag välkomnar och accepterar alla åsikter, val och perspektiv som en viktig del av deras utvecklingsprocess. Under mina sessioner omfamnar jag varje klient med villkorslös kärlek och utan att döma, utan åsikter eller fördomar, för att skapa en trygg och kärleksfull miljö för helande och tillväxt.


Helhetlig Vägledning och Healing


Som utbildad Reiki-master och diplomerad inom KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (acceptance and commitment therapy) har jag en djup förståelse för både energiarbete och psykoterapeutiska metoder. Genom att integrera mina kunskaper och erfarenheter kan jag erbjuda holistiskt stöd för att främja hälsa och välbefinnande på både mentell och fysisk nivå. Mitt mål är att hjälpa människor att nå sina personliga mål och uppnå inre balans genom skräddarsydda behandlingsplaner som kombinerar olika terapeutiska tekniker.


Helande genom Energiarbete


Som Reiki-master använder jag energibalanseringstekniker för att lösa upp blockeringar och främja helande. Genom att kanalisera och dirigera universell energi hjälper jag mina klienter att återställa balansen i sina energifält och främja fysisk, mental och känslomässig välbefinnande. Varje session är skräddarsydd för att möta klientens unika behov och främja djup avslappning och återhämtning.


Vägledning mot Mental Hälsa och Personlig Tillväxt


Som KBT- och ACT-coach använder jag kognitiva och beteendemässiga metoder för att hjälpa klienter att hantera tankemönster, känslor och beteenden på ett konstruktivt sätt. Genom att utforska och omstrukturera negativa tankemönster och beteendemönster kan jag stödja klienter att övervinna hinder, hantera stress och ångest, och uppnå sina personliga mål. Varje session är inriktad på att främja medvetenhet, självacceptans och personlig tillväxt.


Engagemang för Välmående och Tillväxt


Jag är djupt engagerad i att stödja mina klienter på deras resa mot välmående och personlig tillväxt. Genom att erbjuda en trygg och stödjande miljö strävar jag efter att skapa en meningsfull och givande upplevelse för varje individ som jag har förmånen att arbeta med. Med min passion och dedikation är jag här för att erbjuda den kärlek, respekt, omsorg och medkänsla som varje individ förtjänar på deras resa mot helande och personlig utveckling.Länk till onlinebokning genom BokaDirekt: