Ta hand om ditt inre

"Vår inre värld är ett trädgård. Ta hand om den väl så att blommor av kärlek, fred och självacceptans kan blomstra och fylla ditt hjärta med glädje"

Min Väg

Min resa genom utbildningar i Angelic Reiki, KBT och ACT Coaching har varit en berikande och transformationell erfarenhet som har hjälpt mig att nå ett högre medvetandenivå.


Det började med min upptäckt av Angelic Reiki, en helande metod som använder änglarnas energi för att balansera kropp, sinne och själ. Genom att lära mig olika tekniker och symboler för att ansluta till den högre energin har jag lärt mig att öppna upp för en djupare förståelse av mig själv och mina känslor, samt att frigöra blockeringar och läka tidigare sår. Detta har gett mig en ökad medvetenhet om min själ och dess koppling till universum, vilket har öppnat upp för en djupare andlig förankring och en ökad känsla av mening och syfte i mitt liv.


Därefter fördjupade jag mig i KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (acceptans- och beteendeterapi) coaching, två psykoterapeutiska metoder som hjälper till att förändra tankemönster och beteenden för att förbättra mental hälsa och välmående. Genom att förstå och omforma negativa tankemönster, hantera känslor och agera i linje med mina värderingar har jag utvecklat en ökad självmedvetenhet och självläkning, vilket har stärkt min förmåga att hantera utmaningar och förbättra mina relationer med andra.


Tillsammans har dessa utbildningar gett mig en kraftfull kombination av andliga och psykoterapeutiska verktyg som hjälper mig att navigera genom livets olika utmaningar och nå ett högre medvetandenivå. Jag har fått ökad självkännedom, insikt och förståelse för mig själv och min omgivning, samt förmågan att leva mer i nuet, acceptera det som är och aktivt skapa det liv jag önskar. Det har varit en resa av självtillväxt, självläkning och personlig utveckling som har fört mig närmare mitt sanna jag och hjälpt mig att nå ett högre medvetandenivå.

Expertområden

Reiki Master Teacher


Jag är auktoriserad att undervisa och initiera andra i Reiki, en form av alternativ energibaserad helande metod. Jag har genomgått betydande erfarenhet och träning för att bli fullt auktoriserad att leda workshops, ge initieringar och undervisa elever i Reiki-tekniker på olika nivåer.


.

Reiki healingsession


Angelic Reiki healing är en alternativ form av energihealing som syftar till att främja fysisk, mental, känslomässig och andlig läkning. Det är en holistisk praxis som använder sig av änglars energi och närvaro för att stödja och balansera kroppens energiflöden, och därmed främja välbefinnande och läkning på flera nivåer.


KBT & ACT coachning


Jag som KBT och ACT coach använder terapeutiska metoder i en coachingkontext för att hjälpa klienten att förändra begränsande tankemönster och beteenden, hantera känslor, hantera stress och uppnå sina mål. Genom att använda tekniker och strategier från KBT och ACT kan jag hjälpa klienten att öka medvetenheten om sina tankar, känslor och beteenden, och utveckla nya sätt att hantera svårigheter och utmaningar i livet. 

"Hitta dig själv, för det är i den inre resan du finner dina mest värdefulla skatter"

Kontakta Mig


Tveka inte att kontakta mig via e-post om du undrar över någonting.